Träning med artros

Träning av klienter med artros

Av: Tommy Vestergren

Som personlig tränare kommer du möta klienter från världens alla hörn, med olika livshistorier, erfarenheter och drömmar. Arbetar du länge nog kommer du oundvikligen träffa på klienter med artros. Har du otur kommer flera av dina klienter ha artros. Tränar du primärt äldre klienter, och då pratar vi 45 år och uppåt, kommer kanske till och med majoriteten av dina klienter ha artros - så vanligt förekommande är sjukdomen.

Cirka var fjärde person över 45 år i Sverige har artros och det är ett oerhört vanligt skäl till att någon söker upp en personlig tränare till att börja med.

Vill du kunna göra ett bra arbete med dessa klienter är det av stor vikt att du är insatt i sjukdomstillståndet.

Vad är egentligen artros?

Artros är Sveriges vanligaste kroniska ledsjukdom och kännetecknas av smärta och försämrad ledfuntktion; med tillhörande stelhet och nedsatt rörelseförmåga.

Inledningsvis får leden försämrad broskkvalitet och efter det sker en förlust av ledbrosk i leden, inflammation i ledhinnan och förändringar i benstrukturen. Artros är en sjukdom som alltså drabbar hela leden och skapar onödigt lidande och besvär hos individen. De vanligaste lederna som drabbas av artros är knäna och höften, men alla leder kan dessvärre drabbas och risken är som störst hos kvinnor.

Har man artros i en led finns det också stor risk att man får det i en till led, om man inte redan har det. Den risken förklaras med att artros har en ärftlig faktor, annars orsakas artros av olika anledningar som övervikt, muskelsvaghet, slitage och ledskada.

En typisk klient med artros är en äldre kvinna som är överviktig och med en historia av långvarig fysisk inaktivitet som lider av artros i åtminstone en led men ofta två. Smärtan orsaker ofta besvär både i vardagen och under fysisk aktivitet, men brukar inte vara så fruktansvärd att de inte kan träna.

Arbeta med klienter som har artros

Det absolut bästa är att förebygga artros genom fysisk aktivitet, en hälsosam kroppsvikt och balanserad kosthållning för att i lång utsträckning slippa besvären. Men det är tyvärr försent för din klient som har kommit till dig för att få professionell hjälp med sin artros. Så vad göra?

Bästa tillvägagångssättet är att utgå från nuvarande behandlingsprinciper och följa internationella och nationella riktlinjer:

  1. Fysisk träning bör vara en hörnsten i behandlingen

  2. Tillsammans med patientutbildning (Kolla in artrosskolan via appen Joint Academy)

  3. Viktminskning, om så behövs

  4. Använd smärtlindrande läkemedel eller passiv behandling som komplement

  5. Rekommendera kirurgisk behandling som sista, absolut sista utväg

Som personlig tränare kommer mycket av tiden med den artrosdrabbade klienten att spenderas på fysisk träning, som lyckligtvis har visat sig vara den effektivaste metoden för att hjälpa individer med artros.

Då kvarstår bara den stora frågan - hur tränar vi klienter med artros?

Träning av klienter med artros

Målsättning

Det första vi måste tänka på är att klienter med artros lider av en kronisk sjukdom som orsakar mycket besvär. Vi kan inte bota den och vi måste förvänta oss och acceptera en viss grad av smärta under träningen.

Ditt uppdrag som personlig tränare är att minska symtom, stärka funktion och förebygga framtida besvär. Det absolut viktigaste är att ni uppmuntrar klienten till ett kontinuerligt och bestående aktivt liv med träning och hälsosamma vanor.

Hinder

Ett av de största hinder ni kommer stöta på är den smärta som artros ger. På en VAS-skala från 0-10 kan smärta över 5 förekomma sporadiskt och är inget att vara rädd för. Det är inte farligt och smärtan hos individer med artros minskar med antal träningstillfällen när musklerna anpassar sig till er träning. Var införstådda i detta och lyft det tidigt med din klient så de inte blir skrämda när träningen tar emot och smärtar. Det kommer bli bättre.

Träningsrekommendationer

En vanlig rekommendation, särskilt för överviktiga klienter med artros, är bassängträning. Träning i bassäng avlastar en stor del av kroppsvikten som ökar chanserna för att träna utan smärta och kan göra en positiv skillnad hos klientens allmänna välmående. Det här är tyvärr inget som är aktuellt för de flesta personliga tränarna, men ni kan gott rekommendera det åt er klient.

Annars är det väldigt simpelt, fokusera på styrketräning och/eller ledspecifik funktionell träning för det drabbade området. Det vill säga både muskelstärkande träning och rörlighetsträning.

Precis som med alla klienter bör träningen vara målinriktad, individanpassad och successivt stegrad utifrån relevanta progressioner. God form tas för givet att ni lär ut

Det är ofta en bra idé att avstå från träning som involverar stor påverkan på leder och hastiga excentriska kontraktioner, så som löpning och hopp. Uppmuntra istället till alternativa aktiviteter och uppmuntra dina klienter till mycket aktivitet. För att förtydliga: inga burpees!

När det kommer till intensitet är det onödigt att ta risker. Inledningsvis är det bäst att hålla den mellan måttlig och hög, med 8-12 repetitioner och inga set till failure. När din klient blir starkare, mer erfaren och fått minskade besvär kan ni inom rimliga mått träna med tyngre vikter, så länge de tolereras av klienten.

Målet med träningen är som sagt att minska symtom, stärka funktion och förebygga framtida besvär - inte skapa mer besvär.

Du kan med fördel och gott samvete arbeta på att förbättra din klients kroppssammansättning med komplementerande kosthållning som bidrar till mer muskler, mindre fett och lägre kroppsvikt.

Mer än så behöver det inte vara till det.

Ett avslutande gott råd från vår fysioterapeut och föreläsare Erik Laveson:

"Och glöm inte bort det mentala. Sjukdomar och smärttillstånd sätter sig tyvärr ofta även i huvudet (och det är helt naturligt) men jag tycker att man ska undvika att identifiera sig med sin diagnos och de eventuella begränsningar den medför utan istället fokusera på möjligheterna och göra vad man kan för att bli bättre."

Referenser:

  • Artrosskola. jointacademy.com

  • Erik Lavesson, 2019. Q&A från maj månads PT-omgång.

  • FYSS, 2016. Fysisk aktivitet vid artros. På uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA)

  • FYSS. Rekommenderad fysisk aktivitet vid artros

träning med artros
Andreas Hurtig