Passa på att anmäla dig nu. Det finns ingen sista anmälningsdag utan när alla platser är bokade är utbildningen full.
Pris: 19.900kr


Distansutbildning - IntensivePT
Kursstart: 28:e Oktober Platser kvar: 2


Distansutbildning - IntensivePT
Kursstart: 25:e November - Platser kvar: 7


Distansutbildning - IntensivePT
Kursstart: 27:e Januari - Platser kvar: 14


Distansutbildning - IntensivePT
Kursstart: 24:e Februari - Platser kvar: 19