Komplett kursplan där allt ingår i kampanjpriset 19.900kr. Distansdelen av utbildningen är live 17:00 - 21:00 under 2 veckor för att sedan avslutas med en praktisk helg i Stockholm. Självklart kan du ta längre tid än på på dig om du vill. Alla föreläsningar spelas in och det går lika bra att se dem i efterhand. 
Eftersom alla föreläsningar spelas in kan du ta den tid du behöver att ta dig igenom materialet.
Snittet det tar våra deltagare att bli klara är 6 veckor.


Teori Grund:

Anatomi

Du ska kunna redogöra för:

 • våra 100 viktigaste muskler med ursprung och fäste. Förstå funktionen bakom hur vi tränar och stretchar respektive muskel

 • våra 100 viktigaste skelettdelar med landmärken som fyller relevanta funktioner

 • hur kroppen rör sig i samtliga rörelseplan med utgångspunkt från en anatomisk grundposition

 • vilka typer av muskelfibrer som finns i kroppen; egenskaper samt hur träning påverkar respektive muskeltyp

 • hur muskelkontraktion fungerar med myosin, aktin och troponin

 • hur nutrienter påverkar muskler och skelett

 • vilka typer av leder vi har samt hur de fungerar

 • uppbyggnad av brosk och ligament

Fysiologi

Du ska kunna redogöra för:

 • hjärtats anatomi och dess funktioner

 • hur gasutbytet sker

 • det lilla och stora blodomloppet

 • hur nervsystemet opererar

 • normalvärden på blodtryck, maxpuls, vilopuls m.m.

Träningslära

Du ska kunna:

 • redovisa samt utföra 4 olika typer av stretching

 • våra viktigaste träningsprinciper

 • programmering (programkonstruktion)

 • skillnaden mellan funktionella och icke funktionella rörelser

 • utföra kroppsmätningar som kaliper, impedansvåg och mäta med måttband

 • analysera mätningar som VO2MAX, oxymeter, bodpod

 • utföra prestationstester som balans, rörlighet, styrka, kondition, återhämtning mm

 • förklara vad som händer med kroppen när vi tränar aerobt respektive anaerobt

 • prestationsmoment som explosivitet, agility, uthållighet, koordination etc

 • olika teorier inom träningsvärk och stretching

 • läsa och tyda forskning


Näringslära

Du ska kunna redogöra för:

 • kolhydraters, proteiners, aminosyrors och fetters funktionalitet och uppbyggnad

 • rekommenderade intag av respektive makronutrient

 • vitaminer och mineraler samt dess funktioner i kroppen

 • och beräkna energiförbrukning

 • hur matspjälkningsprocessen fungerar

 • olika dieter samt deras olika effekt


Teori Fortsättning:

Neurokemi

Du ska kunna redogöra för:

 • hur våra viktigaste neurotransmittorer fungerar

 • hur det sympatiska- och parasympatiska nervsystemet fungerar

 • händelseförloppet i glukosmetabolismen (Glukolys – Citronsyracykeln – Elektrontransportkedjan)

 • vad som händer i våra sömnsteg

Biomekanik

Du ska kunna:

 • räkna ut hävarmar

 • beskriva hur R.O.M påverkar vår rörelse

 • konstruera Functional Screening Tester samt utvärdera dessa

 • förstå sambandet i rörelse så som humeroskapulära rytmen

Kosttillskott

Du ska:

 • förstå principen bakom kreatin

 • känna till rekommendationer om protein samt beskriva skillnader i vassle och kasein

 • förstå den effekt koffein har på träning

 • kunna analysera nya kosttillskott på marknaden

Skador

Du ska känna till:

 • vanliga knärelaterade problem såsom hopparknä, löparknä, osgood schlatter, meniskskador, korsbandsskador etc

 • skillnaden mellan Ischias och ”Falsk ischias”

 • skillnaden mellan lumbago och diskbråck

 • vad som händer vid en axelluxation samt vad följderna av detta kan bli

 • vad artros innebär samt kunna förklara möjliga orsaker till varför sjukdomen uppstår

 • vad träning med olika förutsättningar innebär, som t.ex. diabetes, artros, m.m.

Bonus:

Du får även:

 • Marknadsföring och Sälj. Våra bästa tips på hur marknadsför dig själv och skaffar klienter

 • "Jobba som PT". En föreläsning om vad det är för skillnad på att vara anställd och att vara egen.

 • målplanering på både lång och kort sikt. Vad är viktigt att tänka på?

 • case study. Olika exempel på klienter med mål, förutsättningar och träningsbakgrund


Praktisk del:

Kettlebells

Du ska kunna:

 • hantera kettlebells på ett säkert och effektivt sätt

 • våra vanligaste grundrörelser samt progressioner till komplexa rörelser

 • korrigera ofördelaktiga rörelser

Olympiska lyft

Du ska kunna:

 • grunderna inom olympiska lyft

 • utföra uppvärmning samt rörelseskolning

 • förstå kortsiktig samt långsiktig progression

Gymnastik

Du ska kunna:

 • förstå kinetiska kedjor

 • konstruera progressionsupplägg för komplexa moment så som t ex handstående ringträning

 • applicera principer som ”core to extremity”

Grundrörelser

Du ska:

 • ha djup kunskap om våra grundrörelser samt förmåga att utveckla dessa till andra moment

 • hitta säkra start- och slutpositioner i samtliga moment

 • kunna ta fram lämpliga skalningar på samtliga moment

Uppvärmning

Du ska kunna:

 • beskriva positiva effekter av uppvärmning

 • ta fram lämpliga övningsspecifika uppvärmningsrutiner

 • använda lämpliga redskap för mobilisering av leder

Kinesiotejp

Du ska kunna:

 • applicera inhibiterande tejpningar på relevanta områden

 • tejpa för ökad lymfdränering

 • tillämpa stabiliseringstejpning för viktiga leder

 • åkommor som t.ex.hopparknä med korrekt tejpning


IntensivePTDistansutbildning (2).png