Check in, check out...

Ett blogginlägg av Hanna Moisander

The value of Check in's

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår."

-Sören Kirkegaard

Jag älskar det här citatet! Det påvisar och understryker behovet av att lyssna in på personer för att kunna leda dem framåt. Detta har jag med mig i alla ledarroller jag tar och inte minst då jag vill leda klienter framåt som personlig tränare. Jag värdesätter att lyssna av klienten och se vilken energi som denne "Checkar in" till varje session med och försöker sedan anpassa mig så gott det går för att ge dem det optimala pass de behöver just för dagen.

Självklart ställer detta krav på mig som PT och självklart kan det bli justeringar som sker i sista stund, men för mig är det värt det. Jag vill ge mina klienter en positiv och utmanande upplevelse då jag tränar dem och inte generera någon kognitiv över- eller understimulans.

MEN hur gör jag då detta utan att eventuellt jämrande eller småsnack tar över passet?

Jo, jag använder mig av "Check ins" och "Check out".

I början av varje session så låter jag min klient värma upp och få igång flåset, ofta på ett löpband, en cykel eller en rodd. Detta kan bestå av fem minuters arbete, där jag tre gånger ber dem öka ansträngningen för att trigga pulsen. Under denna tid så stämmer jag av, jag lyssnar in. Jag frågar hur de mår, vad de har hunnit träna sedan sist och följer upp det vi pratade om förra gången för att bejaka och bygga på förtroende oss emellan. Därefter går jag igenom dagens pass, dess syfte och min förväntning på det, för att snabbt få en accept och ett avslut på check in'en. Om jag känner att vi har delar kvar att prata om, så säger jag tydligt att vi tar det under nedvarvningen sen.

Därefter genomförs passet. Endorfiner och positiv energi skapas och förhoppningsvis kan jag leda mina klienter från ett oönskat läge om så var fallet innan. Detta kollar jag såklart av då vi är klara med passet. Då varvar vi ner samtidigt som jag upprepar vilket syfte vi svarade upp på med passet och checkar ut med klienten genom enkla frågor om hur det känns, om dess energi ändrats och om de känner sig redo för resten av dagen på ett bättre sätt.

Detta kanske låter banalt eller är en öppen dörr för många av er och något som kommer helt per automatik. I sådana fall; grymt! Men jag ser alldeles för många PTs som missar denna del och då kan gå miste om klienters potentiella resultat och kanske även en fortsatt kundrelation. Så om det inte är något ni testat än, så varför inte göra det?

Tips på frågor vid "Check in"

  • Hur mår du?

  • Hur känner du dig inför dagens pass? (förväntningar)

  • Vad har hänt sedan sist?

  • Har du hunnit träna något?

Tips på frågor vid "Check out"

  • Hur känns det nu efter passet?

  • Vad är du mest nöjd med från passet?

  • Vilken känsla tar du med dig från dagens pass?

frågor till klienter
Andreas Hurtig