Exempelfrågor från vår grundutbildning

Examinationen är uppdelad i delprov. Här kommer exempel på enstaka frågor från några av våra delprov.
Har du koll på läget?

Anatomi - Skelett
Beskriv 5 olika funktioner vårt skelett har

Anatomi - Muskler
Ange ursprung, fäste och funktion för samtliga muskler vi räknar in i rotatorcuffen

Anatomi - Rörelse
Hur många grader R.O.M har vi i respektive plan i GH-leden?

Biomekanik:
Förklara den biomekaniska skillnaden mellan high bar- och low bar back squat. För godkänt behöver du jämföra externa hävarmar, muskelaktivering och ledvinklar.

Fysiologi:
Beskriv hur gasutbytet sker

Näringslära:
Hur produceras och hur fungerar insulin?

Kosttillskott/vitaminer/mineraler:
Vilken brist kan potentiellt leda till anemi, nervstörningar, benskörhet, infektioner, MS, Alzheimers, rubbad härtfunktion och pigmentförluster i hud och hår.

Träningslära:
Lista och beskriv 3 olika träningsprinciper

Mobility/Rörlighet:
Vad står PNF för? Ser du som PT några fördelar eller nackdelar att använda PNF jämfört med statisk stretching?

Programkonstruktion:
Utför en kort analys av “Starting strength”. Vilka klienter kan detta tänkas passa bra på och vilka kan det tänkas passa sämre på?

Grundrörelser:
Din klient utför en back squat. Vilket/vilka rörelseplan jobbar vi i? Vilka leder har vi rörelse över? Vilka muskler är agonister, synergister och anatgonister?

Skador - Traumatiska
Beskriv varje moment av PRICE eller POLICE

Skador - Förslitning
Ge 5 exempel på vad som kan vara genes till sekundär artros? Hur tänker du som PT runt träning av klienter med sekundär artros?

Kemi:
Rita upp och beskriv krebs-cykeln

Under examinationen kommer du även få 4 olika case studies där klienter vill ha hjälp med allt från kostupplägg för viktminskning till träningsupplägg för styrkeökning. Men den biten är så kul att det inte ens känns som ett prov.

OBS - Våra databas av frågor är stor så om du går vår utbildning är det möjligt att du får få av dessa frågor eller inga av dessa frågor alls.

exempelfrågor från pt provet
Andreas Hurtig