Förkortningar i gymmet

När man varit i branschen ett tag blir man lite för lat för att skriva ut hela ord samt att man gör ett felaktigt antagande om att alla förstår vad alla förkortningar innebär. Här kommer en fusklapp på ett par vanliga förkortningar:

 • PB - Personbästa

 • PR - Personal record / personligt rekord

 • RM - Rep max

 • HBBS - High bar back squat

 • LBBS - Low bar back squat

 • OHS - Over head squat

 • FS - Front squat

 • BP - Bench press / bänkpress

 • DL - Deadlift (marklyft)

 • HSPU - Hand stand push up

 • BMI - Body mass index

 • BMR - Basal metabolic rate (ämnesomsättning i vila)

 • GI - Glykemiskt index

 • Kcal - Kilo calories (1000 kalorier)

 • M. - Musculus (en muskel)

 • Mm. - Musculi (flera muskler)

 • TEF - Thermic effect of food (cal som blir värme)

 • MAQ - Muscle action quality

 • PAL - Physical activity level

 • SSC - Stretch shortening cycle

 • PP - Push press

 • C&J - Clean & Jerk

 • PC - Power clean

 • PS - Power snatch

 • HPC - Hang power clean

 • HPS - Hang power snatch

 • DU - Double under (dubbelhopp med hopprep)

 • SDHP - Sumo deadlift high pull

 • DOMS - Delayed onset muscle soreness (träningsvärk)

 • MU - Muscle up

 • BMU - Bar muscle up

 • BCAA - Branched chained amino acids

 • EAA - Essential amino acids

 • EEA - Energy expenditure of activity

 • PWO - Pre work out

 • ROM - Range of motion

 • AROM - Active range of motion

 • AAROM - Active assisted range of motion

 • PROM - Passive range of motion

 • Art. - Articulatio (led)

 • KBS - Kettlebell swings

 • CTB - Chest to bar (pullups)

 • TTB - Toes to bar

 • RPE - Rate of Perceived Exertion, 

 • RIR - Reps in Reserve 

 • EMG - Elektromyografi

 • MVC - Maximum voluntary contraction

 • MVIC - Maximum voluntary isometric contraction

 • EMOM - Every minute on the minute

 • PT - Personlig Tränare (physio therapist i USA)

 • BPM - Beats per minute (hjärtslag)

 • RHR - Resting hear rate

 • MET - Metabolic equivalent of task

 • HS - Hand stand

 • HSW - Hand stand walk

 • AMRAP - As many rounds as possible

 • TNG - Touch and go

förkortningar i träningsvärlden
Andreas Hurtig