Say Yes

pexels-photo-288530.jpeg

Som PT vill man ofta ta tillvara på alla möjligheter - bra såväl som mindre genomtänka ideer - och helst tacka ja till alla som vill anlita en. Speciellt om man är ny i branschen. Men ska man alltid säga 'ja'? Eller rent av säga nej ibland? Artikeln nedan reder ut begreppen. 

https://www.theptdc.com/2018/04/saying-no-really-difference-successful-successful-fitness-pros/

 

Erik Lavesson