Dominera på praktiska provet!

Dominera ditt praktiska arbetsprov och landa ditt första PT-jobb
Ett inlägg av Tommy Vestergren

Nästan alla respektabla gymkedjor använder någon form av praktiskt arbetsprov för att sålla agnarna från vetet under rekryteringsprocessen. Blir du ombedd att utföra ett praktiskt arbetsprov betyder det att din potentiella arbetsgivare ser något i dig, men vill testa dig för att se hur du agerar med kunder. Lyckas du väl här blir du med stor säkerhet anställd. Men om du sjabblar till det riskerar dina drömmar om att arbeta som PT enbart förbli drömmar. Och det vill vi ju inte.

Det praktiska arbetsprovet

Normalt har man 30-60 minuter på sig. Det kan vara allt från en klient med valfria förutsättningar till någon "case study" med en fiktiv klient som har vissa mål, skador och förutsättningar. Beroende på arbetsgivaren, vem de söker till tjänsten och hur kompetent du framstår att vara kan det praktiskt arbetsprovet se mycket olika ut.

Vissa arbetsgivare väljer att personligen agera klient, eller låter en annan anställd föreställa en klient. Andra föredrar att sätta dig med ett par riktiga klienter och observera ditt arbete. Några få kommer utmana dig och be dig gå ut på gymgolvet och leta reda på en tränande som vill delta på ett spontant träningspass. Oavsett utformningen på arbetsprovet finns det flera viktiga aspekter som visar ifall du har vad som krävs för att dominera ditt praktiska arbetsprov och landa ditt första PT-jobb.

Konsultationen

Allting börjar med konsultationen. Innan det riktiga passet vill du få klienten att prata så mycket som möjligt om sig själv. Du vill lära känna din klient, dennes mål, behov och förutsättningar. Det är information som du kan använda dig av senare.

Alla personliga tränare som är värda sin lön börjar med en konsultation och en behovsanalys. Det gäller riktiga klienter så det gäller även nu. Viktiga frågor att ställa är:

  • Vad har du tränat tidigare?

  • Hur upplevde du att det fungerade?

  • Hur vill du träna nu?

  • Vilka mål har du?

  • Har du några skador eller sjukdomar?

  • Har du tränat med PT tidigare?

  • Vad förväntar du dig av en PT?

Ställ frågor och följdfrågor, gräv djupare i det som känns relevant. Det som framkommer i konsultationen lägger grunden för vad du kan och bör göra med din klient.

Träningspasset

Ditt praktiska arbetsprov är inte rätt tillfälle att demonstrera att du behärskar komplexa programmeringsprinciper och din förmåga att stå på händer. Första passet med en ny klient behöver inte vara helt strukturerat utan du kan ta det mycket på känn och efter klientens önskemål.

Utgå från det klienten vill göra, håll det enkelt och fokusera på att lära känna din klients förutsättningar och behov. Testa olika övningar, utför grundläggande tester för att mäta av din klients förmågor. Förklara för din klient att ni börjar simpelt för att känna av hur ni kan planera träning tillsammans som kommer vara både rolig och givande många år framöver.

Exakt vad ni gör i träningspasset är mindre viktigt relativt till den relation du vill få med klienten och den tillit klienten får i er.

Kommunikationen

Personlig träning är först och främst ett serviceyrke och med det kommer ett stort behov av kommunikation.

Var aktiv med din klient. Kolla alla vinklar, justera positioner, förklara vad ni gör och bjud in din klient att delta i allt ni gör. Du är där för att möta klientens behov, således måste du ta reda på vad som funkar och inte funkar, vad din klient tycker och tänker, men framför allt vad din klient faktiskt vill göra. Allt för ofta fastnar tränare i sitt eget tänk och tvingar in sina klienter i det, oavsett om det passar eller inte.

Det går egentligen utan att säga det, men du måste bemöta klienten trevligt och vara engagerad i den. Ett leende och ögonkontakt räcker lång. När allting kommer omkring köper klienter inte träning, de köper personliga tränare.

Utvärderingen

En dålig tränare stressar genom den sista stunden med klienten och skickar iväg dem med ett ”tack för idag, vi hörs snart”. Det är ett stort misstag.

Det är just efter ett träningspass som du verkligen kan kultivera din relation med en klient. Om du ges möjlighet sätt dig ner efteråt med klienten och utvärdera passet. Diskutera vad ni gjort, vad klienten tycker och hur ni kan gå vidare därifrån. Om du inte redan har dem, byt kontaktuppgifter med klienten och boka gärna in ett nytt möte.

Har du gjort ett bra jobb kan du mycket möjligt fixat din första PT-kund redan där och då.

praktiskt prov personlig tränare
Andreas Hurtig