Kettlebells och skador - Finns det något samband?

Nyligen fick IntensivePT en fråga om det är hög skaderisk att träna med kettlebells.

Tillsammans med en tränare som är duktig på biomekanik och på ett pedagogiskt sätt kan lära ut rörelser till klienter är skaderisken minimal. Man har t.o.m. sett motsatsen. Att träna med kettlebells kan motverka skador och i vissa fall användas till rehabilitering.

http://bjsm.bmj.com/content/47/18/1192.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096147/
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=22843044 

 

kettlebells rehab.jpeg
Andreas Hurtig