Kemi


Vår föreläsare Anton reder ut många av de frågetecken som finns angående hur kroppen fungerar på ett kemiskt plan. Lär dig hur korppen skapar energi både aerobt och anaerobt. Lär dig hur några av våra signalsubstanser funkar samt varför sömn är så viktig.