Att sätta bra mål för dina klienter

Följande text kommer från boken "100 Tips som tar din PT-Karriär till nästa nivå" av mig, Erik Lavesson och Andreas Hurtig
___________________________________________


28. Sätt upp bra mål
Det är inte alltid lätt att sätta upp och pricka in mål och delmål men det betyder inte att vi inte ska skippa det (vilket många gör), tvärtom! Och vem har sagt att det ska vara lätt? Mål kan delas in i två kategorier, inre och yttre mål.

Inre mål fokuserar på individen och beteenden medan yttre mål är mer kopplade till resultat. Resultat vill vi ha men det gäller att tillgodose både de inre och yttre målen för Maximala Resultat. Låt oss granska dessa mer ingående. Inre mål Fokuserar på klientens inre känsla och beteenden och här har vi goda möjligheter att påverka målen, förutsatt att dessa är realistiska och i linje med vad klienten vill och är villig att förändra.

Exempel på inre mål:
-Genomföra tre träningspass på en vecka.
-Inte äta godis på X dagar.
-Hålla kostschemat fem dagar i veckan (med utrymme för fusk resterande två).
-Träna med glädje och göra sitt bästa under träningspassen.
-Må bra (även innan de yttre målen är uppnådda).
-Stressa mindre.
En del av dessa är lätta att mäta och kan med fördel ges som hemläxa till klienten medan andra kan utvärderas genom att självgradering på en skala 1-10.

Yttre mål:
Dessa sätts med fördel med hjälp av SMART-modellen, dvs ett mål ska vara:
Specifikt
Mätbart
Attraktivt
Realistiskt
Tidsbestämt