IntensivePT
Advanced 


IntensivePT Advanced är en påbyggnadsutbildning för dig som gått vår PT-Utbildning. Den ger dig möjlighet att fördjupa dig i ämnet personlig träning och ger dig chansen att skaffa dig ännu mer verktyg till ditt arbete med klienter.


Kursplan

Konditionsträning
-Pulszoner
-träningsprinciper
-energisystem
-programkosntruktion
-komplmenterande träning
-konditionstester

Coaching
-Coaching ques
-internal cues
-external cues
-motiverande samtal
-coachande samtal
-GROW modellen

Programmering
-Behovsanalys
-periodisering
-träningssplits
-specialtekniker
-progression
-övningskategorisering

Medicin
-Diabetes
-smärta
-ångest
-NSAIDS
-Hjärt- & kärl
-infektioner


Utbildningslängd:
Ca 100 timmar. Alla föreläsningar är inspelade vilket gör att du själv bestämmer vilken takt du vill läsa i. Du har 12 månader på dig att bli klar med kursen.

Lärare:
Tommy Westergren, Daniel Evaldsson, Tex Filin, Erik Lavesson & Andreas Hurtig.

Utbildningsplattform:
Utbildningen finns på ett LMS (learning management system). Alltså en plattform designad för distansutbildning. Vissa av er har erfarenhet av denna från provet.
Man kan endast öppna konto från dator (EJ telefon). Men när kontot är öppet går det bra att använda appen Docebo och sen ange https://intensivept.docebosaas.com/

Examination:
När du är klar med utbildningen skriver du ett slutprov på 3 delar. Varje del har 26 frågor där majoriteten är flervalsfrågor. Du har 2 försök per 7 timmar. Det finns inget max antal försök utan du skriver provet tills du klarat det.

Licens:
När du är klar med utbildningen får du självklart ett diplom för ditt arbete. Den nya licensen heter “Advanced International Personal Trainer”.

Pris:
€500

Anmälan:
Öppna ett konto på
www.iptadvanced.se och kom igång direkt!