ONLINETENTAMEN

Välkommen till IntensivePT’s Onlinetentamen!

Läs genom instruktionerna noggrant och se vår bifogade tidtabell för att enkelt kunna planera ditt arbete.

Notera att vissa uppgifter och moment kan komma att skiljas åt mellan olika versioner av provet, men att tidtabellen i sin helhet ger en god överblick av vad du kan förvänta dig.

99% av alla frågor vi får finns besvarade på denna sida. Vänligen läs dokumentet noga innan du kontaktar oss frågor. Risken är annars att vi refererar till den här sidan. Detta är inte för att vi är lata utan för att vi vill spendera vår tid på att rätta era inlämningsuppgifter. Dyker det upp en fråga ni inte får svar på här mailar ni oss på [email protected]

Uppstart
För att skriva provet behöver du registrera ett konto på: www.ptprov.se
När du anmält dig får du välja om du vill skriva det Svenska eller det Engelska provet. När du ansökt till ett av dessa kommer en av våra moderatorer godkänna dig för att börja skriva. Du kan inte inte öppna ett konto med telefon utan behöver göra det från en dator. När ditt konto är skapat går det bra att skriva provet både på dator och på telefon. Om du laddar ner appen och behöver domän är det: https://intensivept.docebosaas.com/
Öppna inte ditt konto innan du tänkt börja skriva. Det är lätt hänt att du råkar klicka fel och din tid börjar ticka.

Delprov
Provet är uppbyggt i mindre delar. Dessa delar är mellan 3 och 20 frågor.
Du kan skriva dessa delprov hur många gånger du vill under dessa 14 dagar.
Du har möjlighet att hoppa fram och tillbaka mellan delprov och behöver alltså inte göra dem i ordning. Det enda delprovet som är låst är sista uppgiften som kräver att du klarat alla andra moment innan du kan skriva den.

Tid
Du har 14 dagar på dig att skriva alla delprov.
Du kan skriva när du vill och ta paus när du vill. Det är inga problem alls att ta sig igenom under denna tid även om man är upptagen. De flesta delprov har en tidsgräns på mellan 10 och 15 minuter. Du behöver svara på frågorna och skicka in svaren innan den utsatta tiden gått ut. Din tid börjar räknas från att någon av våra admininstratörer godkänt din ansökan. Du har exakt 14 dagar på dig. Det innebär att om du startar 12:05 så blir ditt prov låst 12:05 exakt 14 dagar senare. Vi kan inte se när ditt prov går ut. Detta kan du själv se när du loggar in på plattformen.

Undantag: Läs- och skrivsvårigheter
Elever med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter har en utökad provtid på totalt 21 dagar istället för 14 dagar.
Maila ditt intyg till: [email protected]
Kan du inte styrka dina uppgifter görs inget undantag.

Omprov
Varje delprov går att skriva 2-3 gånger på rad.
Om du inte klarar delen på dessa försök aktiveras en paus på 7 timmar innan du kan skriva igen. Om du inte klarar alla delprov på dina 14 dagar aktiveras en paus på 30 dagar innan du kan skriva igen. Alla delprov nollställs och du får börja om från början igen. Inga undantag. När 30 dagar, eller mer, gått och du vill börja skriva igen mailar du bara oss på [email protected] så låser vi upp provet åt dig.

Provinstruktioner
På startsidan kan du läsa exakt vad som gäller för det prov du skriver.
Inför varje delprov får du information om vad som gäller för just detta delprov.

Informationen innefattar oftast:

• Hur många frågor,

• hur många poäng som är max,

• hur många poäng du behöver för godkänt,

• hur många försök du har på dig innan det blir 7 timmar paus.

Provsvar
Nästan alla delprov rättas automatiskt så du får omedelbart veta om du klarat provet eller inte. På vissa delprov får du reda på exakt vilka frågor du har fel på och på andra delprov får du bara veta ditt resultat. Om du fått fel på en fråga som du vet är korrekt är det bara att dubbelkolla stavning eller instruktion på provet. T.ex. ange 1 (en) funktion för muskeln, och du har svarat alla.
Andra delar av provet rättas manuellt av oss lärare. Vi gör detta regelbundet så du behöver sällan vänta mer än någon/några dagar innan du får ditt resultat. På helger kan det ta lite längre tid för oss att rätta så planera din provskrivning noga.
OBS! Ibland får man fel på automatiska rättningar om man använder stor bokstav trots att det inte är början på en mening. Undvik detta genom att endast skriva med små bokstäver på allt som rättas automatiskt.
Viktigt! Sätt inga mellanslag varken före eller efter dina svar. Detta gör att ditt svar blir fel.


Rekommenderad studietakt:
Minimum tid: 415 minuter, ca 7 timmar
Maximum tid: 830 minuter, ca 14 timmar
Plus god marginal: 7-14 timmar

Fördelat på 14 dagar: 1-2 timmar effektivt arbete/dag
Rekommenderad arbetstid: 3 timmar effektivt arbete/dag för att lämna utrymme för underkända delprov och kompletteringar. Majoriteten av färdiga elever som klarar onlinetentamen inom utsatt tid med god marginal rapporterar att de spenderade 3h+/dag för att bli färdiga med alla delprov.

Rekommenderad provtaktik:
Mata av så många delprov så fort som möjligt, åsidosätt dedikerad tid till uppdragen som är mer tidskrävande. Gör det praktiska provet så tidigt som möjligt. Ha åtminstone någon dag till godo när ni startar slutprovet.

Uppskattad Tidtabell:
Anatomi - 5 moment 40-80 minuter

•Skelett - test: 10 min, 2 försök

•Muskler - test, 10 min, 2 försök

•Rörelser - test, 10 min, 2 försök

•Mikroanatomi - test: 10 min, 2 försök

Fysiologi - 2 moment 10-20 minuter

•Fysiologi - test: 10 minuter, 2 försök

Biomekanik - 4 moment 60-120 minuter

• Hävarmar - test: ingen tidsgräns, 2 försök

•Övningar-Biomekanik - test: Ingen tidsgräns, 2 försök

•Biomekanisk rörelseanalys - uppdrag: ingen tidsgräns, manuell rättning

Näringslära - 4 moment 60-120 minuter

• Näringslära - test: 10 min, 2 försök

•Kosttillskott - test 10 min, 2 försök

• Case study Anna - uppdrag: ingen tidsgräns, manuell rättning

Träningslära - 5 moment 90-120 minuter

Träningslära - Test - 20 min, 2 försök

Rörlighet/Mobility - test: 15 min, 2 försök

Case study Anton - uppdrag: ingen tidsgräns, manuell rättning

Case study Korta träningsprogram - uppdrag: ingen tidsgräns, manuell rättning

Funktionella grundrörelser - 2 moment 15-30 minuter

•Funktionella grundrörelser - test: 15 minuter, 2 försök

Praktiskt prov - en eftermiddag 60-120 minuter
(Detta har inget med den praktiska helgen att göra)

•Praktiskt prov - uppdrag: ingen tidsgräns, manuell rättning

Skador - 2 moment 10-20 minuter

•Skador och rehab - test: 10 min 2, försök

Kemi - 2 moment 10-20 minuter

•Kemi - test: 10 min, 2 försök

Slutprov - 2 moment 60-120 minuter

•Slutprov Case Börje - uppdrag: ingen tidsgräns, manuell rättning 

pt prov